Öğr. Gör. ŞIHMEHMET YİĞİT NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. ŞIHMEHMET YİĞİT

T: (0282) 250 3125

M syigit@nku.edu.tr

W syigit.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm:Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2015-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2013
Tez:
Lisans
Üniversite: BALIKESİR ÜNİERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2008
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / BEDEN EĞİTİM VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
2013-
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2015-2016
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Spor Bilimleri Temel Alanı / Spor Bilimleri
Spor Yönetimi
Beden Eğitimi ve Oyun
Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ACAR E., YİĞİT Ş., RAMAZANOĞLU T. M., 9 Ve 10 Sınıflarda Spor Yapan Ve Spor Yapmayan Öğrencilerin Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi, Asos journal , pp. 349-356, 2017.
Özgün Makale
2. YİĞİT Ş., RAMAZANOĞLU F., KAVAS E. T., An Examınatıon Of Levels Of Assertıveness In Students Who Do Sport In Dıfferent Branches In Unıversıty, http://www.asosjournal.com/Anasayfa.aspx, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
3. UZUN M., DALBUDAK İ., GÜRKAN A. C., YİĞİT Ş., MUSA M., Analysis of Individual Sports Athletes’ Self Effectiveness and Levels ofCompetence between 13- 18 Years According to Some Variables, Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, vol. 5, pp. 1441-1447, 2017.
Özgün Makale
4. DALKILIÇ M., YİĞİT Ş., GÜRKAN A. ., DALBUDAK İ., The Organızatıonal Attractıveness And Job Satısfactıon Of Instructors Of Physıcal Educatıon And Sports Who Works In Dıfferent Regıons, European Journal of Physical Education and Sport Science, 2017.
Özgün Makale
5. DALKILIÇ M., ATASOY M., YİĞİT Ş., MAMAK H., Yapay Sinir Ağları İle Engelli Lisanslı SporcuSayılarının Tahmini, The Journal of Academic Social Science, vol. 5, pp. 101-106, 2017.
Özgün Makale sobıad,advendec scıence ındex Erişim Linki
6. YİĞİT Ş. ., RAMAZANOĞLU F., The analysis of self esteem level of the school of physical education and sports students participating in intercollegiate football contests, Journal of Human Sciences, vol. 13, pp. 13-23, 2016.
Özgün Makale
7. YİĞİT Ş., DALBUDAK İ., MUSA M., GÜRKAN A. C., DALKILIÇ M., Examining Decision Making Level of Wrestlers in Terms of Some Variable, Internatıonal Journal Of Envıronmental & Scıence Educatıon, vol. 10, pp. 3277-3284, 2016.
Özgün Makale AERA Asian Education IndexCabell´s Directory IndexEBSCOEdNA Online DatabaseERICICAAPIndex CopernicusProQuestPsycINFOSCOPUSULAKBIMSCImago Journal Erişim Linki
8. DALBUDAK İ. ., KARGÜN M. ., DRUK F. ., HAZAR G. ., YİĞİT Ş., GÜRKAN A. C., Investigating Visually Disabled Students AttitudesAbout Physical Education And Sport, Internatıonal Journal Of Envıronmental & Scıence Educatıon, vol. 11, pp. 9437-9447, 2016.
Özgün Makale AERAAsian Education IndexCabell´s Directory IndexEBSCOEdNA Online DatabaseERICICAAPIndex CopernicusProQuestPsycINFOSCOPUSULAKBIMSCImago Journal Erişim Linki
9. GÜRKAN A. C., YİĞİT Ş., ÇELİKBİLEK S., DALBUDAK İ., RAMAZANOĞLU F., A General Outlook on the Importance given to Sports from Ottoman Empire up to Nowadays, International Journal of Academic Research, vol. 6, pp. 14-16, 2015.
Özgün Makale Erişim Linki
10. DALBUDAK İ., GÜRKAN A. C., YİĞİT Ş., ÇELİKBİLEK S., The Evaluation of Stress Levels of 13 15 Years Old Aged Visually Impaired Athletes, International Journal of Academic Research, vol. 6, pp. 103-104, 2015.
Özgün Makale Erişim Linki
11. KIZAR O., DALKILIÇ M., UÇAN İ., MAMAK H., YİĞİT Ş., The importance of sports for disabled children, Merit Research Journal of Art, Social Science and Humanities, vol. 3, pp. 58-61, 2015.
Özgün Makale Erişim Linki
12. YİĞİT Ş., DALKILIÇ M., GÜRKAN A. C., ACAR E., ULUKAN H., ESENKAYA A., Examınatıon Of Wrestlers Levels Of Communıcatıve Skılls Accordıng To Some Varıable S, Journal of Health, Sport and Tourism, vol. 2, pp. 5-9, 2015.
Özgün Makale Erişim Linki
13. KARGÜN M., DALKILIÇ M., RAMAZANOĞLU F., YİĞİT Ş., ULUKAN H., MAMAK H., Teachers Self Effıcacy At The Department Of Physıcal Educatıon And Sports Teachıng, Journal of Health, Sport and Tourism, vol. 6, pp. 15-18, 2015.
Özgün Makale Erişim Linki
14. YİĞİT Ş., ERSOY A., The research of expectations and perceptions of Individuals towards service quality that are coming to sports center continually, Turkish Journal of Sport and Exercise, vol. 6, pp. 140-145, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DALBUDAK İ., YİĞİT Ş., RAMAZANOĞLU F., BEYLEROĞLU M., GÖKYÜREK B., OKAN İ., Spor Bilimleri Fakültesindeki Performans Sporcusu Ve Spor Yapmayan Meslek Yüksekokulundaki Öğrencilerin Duygusal Zekâ Ve Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi (Isparta Örneği) , BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt 18, ss. 51-66, 2016.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YİĞİT Ş., AYYILDIZ E. ., Üniversite Öğrencilerinin Spor Ve Sosyalleşme Düzeylerinin Araştırılması, Dünya Spor bilimleri AraştırmalarıKongresi (23.11.2017-26.11.2017).
Poster
2. YİĞİT Ş., MUSA M., DALBUDAK İ. ., GÜRKAN A. ., Yabancı Öğrencilerin Atılganlık Düzeylerinin Araştırılması, Dünya Spor Biliimleri Araştırmaları Kongresi (23.11.2017-26.11.2017).
Poster
3. AYYILDIZ E., YİĞİT Ş., Farkli Branşlarda Müsabakalara Katilan Üniversitede Öğrencilerinin Spora Özgü Başari Ve Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi, 15.Uluslararası spor bilimleri kongresi (15.11.2017-18.11.2017).
Poster
4. MUSA M., YİĞİT Ş., RAMAZANOĞLU F., ACAR E. ., Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Benlik Saygı Düzeylerinin Araştırılması, 15.Uluslararası spor bilimleri kongresi (15.11.2017-18.11.2017).
Poster
5. MUSA M., YİĞİT Ş., GÜRKAN A. C. ., DALBUDAK İ. ., UZUN M. ., 13- 18 Yaş Arası Bireysel Spor Yapan Sporcuların Öz Etkililik- Yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (06.07.2017-09.07.2017).
Sözlü Bildiri
6. BAKIR B., KAYA M. ., YİĞİT Ş., DALBUDAK İ., GÜRKAN A. C., Türkiye’de Uygulanan Spor Masajı Tekniklerinin Karşılaştırılması, III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (06.07.2017-09.07.2017).
Tam metin bildiri
7. ACAR E., YİĞİT Ş. ., 9 Ve 10 Sınıflarda Spor Yapan Ve Spor Yapmayan Lise Öğrencilerin Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi, 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi (21.05.2017-23.05.2017).
Poster
8. DALKILIÇ M., YİĞİT Ş., DALBUDAK İ., GÜRKAN A. C. ., Farklı Bölgelerde Çalışan Beden Eğitimi Ve Spor Öğretim Elemanlarında Örgütsel Çekicilik Ve İş Doyumu , 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi (21.05.2017-23.05.2017).
Sözlü Bildiri
9. DALKILIÇ M. ., YİĞİT Ş., GÜRKAN A. C. ., DALBUDAK İ. ., Sporcularda Bilişsel Esneklikliğin Birey(Sporcu) Örgüt Uyumu Üzerine Etkisi, 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi (21.05.2017-23.05.2017).
Sözlü Bildiri
10. YİĞİT Ş., RAMAZANOĞLU F., DALBUDAK İ., GÜRKAN A. C., SOYLU Y., Üniversitede Okuyan Yabancı Uyruklu Öğrencilerinin Toplumsal Açıdan Beden Eğitimi Ve Spora İlişkin Tutumlarının Araştırılması, International Congresses on Education (18.05.2017-21.05.2017).
Sözlü Bildiri
11. GÜRKAN A. C. ., DALBUDAK İ., YİĞİT Ş., BAKIR B., Spor Masajı, 4.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi: (21.04.2017-23.04.2017).
Sözlü Bildiri
12. YİĞİT Ş., Namık Kemal Who Play Sports In Dıfferent Dıscıplınes At The Unıversıty Level Of Assertıveness On The Student´S Investıgatıon Ofbranches In Namık Kemal Unıversıty, 10. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Terapi Kongresi (18.11.2016-20.11.2016).
Poster
13. RAMAZANOĞLU F., METİN S. N. ., YİĞİT Ş. ., DALBUDAK İ., YILMAZ G. ., 5th Annual Conference on Humanities and Social Sciences, 5th Annual Conference on Humanities and Social Sciences (21.09.2016-25.09.2016).
Tam metin bildiri
14. RAMAZANOĞLU F., AYDINLI İ., YİĞİT Ş., DALBUDAK İ., EROL İ., To İnvestigate The Place And İmportance Of Traditional Children’s Game İn The Curriculum Of Physical Education, 5th Annual Conference on Humanities and Social Sciences (21.09.2016-25.09.2016).
Tam metin bildiri
15. DALBUDAK İ. ., GÜRKAN A. C., YİĞİT Ş., KARĞÜN M., HAZAR G., Görme Engelli öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora ilişkin Tutumlarının incelenmesi, Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon öğrenci kongresi (27.05.2016-29.05.2016).
Poster
16. YİĞİT Ş., DALKILIÇ M., DALBUDAK İ. ., MUSA M. ., GÜRKAN A. C. ., Examınıng Decısıon Makıng Level Of Wrestlers In Terms Of Some Varıables, The 9th International Conference in Physical Education, Sport and Physical Therapy (14.11.2015-).
Tam metin bildiri
17. YİĞİT Ş., DALKILIÇ M., GÜRKAN A. C., MUSA M., DALBUDAK İ., INVESTIGATION IN TERMS OF VARIATIONS OF SOME LEVEL DECISION OF WRESTLING ATHLETES, The 9th International Conference in Physical Education, Sport and Physical Therapy (13.11.2015-14.11.2015).
Özet bildiri
18. ÖZMUTLU İ., YİĞİT Ş. ., ERSÖZ G., Üniversite Öğrencilerinde Egzersiz Davranışını Öngörmede Yeme Davranışı Ve Depresyonun Rolü,, III. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi (23.09.2015-).
Sözlü Bildiri
19. YİĞİT Ş., ACAR E. ., GÜRKAN A. C., DALKILIÇ M., Examınatıon Of Wrestlers’ Levels Of Communıcatıve Skılls Accordıng To Some Varıable’s, International Journal of Arts & Sciences (IJAS) (11.11.2014-).
Poster
20. KARGÜN M., DALKILIÇ M., KIZAR O., YİĞİT Ş., ÖZTÜRK T., RAMAZANOĞLU F., Olimpiyat Tarihi Ve Modern Olimpiyat Oyunlarının Şehre Katkısının Araştırılması, 13.Spor Bilimleri Kongresi (07.11.2014-09.11.2014).
Poster
21. KARGÜN M., RAMAZANOĞLU F. ., DALKILIÇ M. ., YİĞİT Ş., Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi , 5 th International Conference on New Trends in Education and Their Implications 24- 26 April, Antalya TÜRKEY 2014 (07.11.2014-).
Poster Erişim Linki
Üyelikler
Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Kulübü Kurucu üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-.
Tepedeğirmenleri spor klübü kurucu başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-.
Spor Bilimleri Derneği, Üye, 2015-.
Farabi birim koordinatörlüğü, Başkan, 2014-.
Türkiye Futbol Antrenörler Derneği, Üye, 2014-.
Türkiye faal futbol hakemler ve gözlemciler dernegi üyeliği, Üye, 2005-.